Nuo 1949 metų Žiežmariuose prasidėjo medicinos tarnybos darbas. Dirbo med. felčeris, vėliau ir gydytojas. 1952 m. įkurtas Žiežmarių rajonas. Tais pačiais metais, baigę Kauno medicinos institutą, atvyko trys jaunos medikų šeimos:

Gydytojai: V. Januškevičius ir I. Januškevičienė, S. Juozaitis ir D. Juozaitienė, M. Marcinkevičius ir P. Marcinkevičienė.

  • Įkurta 50-ties lovų rajono ligoninė su vidaus ligų, infekcinių ligų, gimdymo ir chirurginiais skyriais.
  • Apie 1960-sius metus stambinami ir jungiami rajonai, todėl liko Žiežmarių apylinkės ligoninė 50-ties lovų su gimdymo, vidaus ligų ir infekcijos skyriais. Uždarius infekcinių ligų skyrių, dabartinėse Žiežmarių kultūros centro patalpose, veikė 25 lovų vidaus ligų skyrius.
  • 1976 m. pastačius naują Kaišiadorių ligoninę uždaryta Žiežmarių apylinkės ligoninė.
  • 1978 m. pastatyta Žiežmarių ambulatorija (viena iš 4-ių pirmųjų Lietuvoje). Ambulatoriją dažnai lankė delegacijos iš visos Tarybų Sąjungos ir užsienio šalių. Tuo metu tokios ambulatorijos buvo “naujiena” visoje Tarybų Sąjungoje.
  • 1997 metais įsteigtas Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras (Žiežmarių PSPC). Pirmuoju centro vadovu tapo gydytoja Aldona Ona Šumskienė. 1998 – 2012 metais centrui vadovavo Kęstutis Kučinskas. Nuo 2012 metų Žiežmarių pirminio sveikatos priežiūros centro direktorius –  Vitalijus Gurskas.

Žiežmarių PSPC priklauso  Liutonių, Pakertų ir Varkalių medicinos punktai.
Žiežmarių PSPC personalą sudaro 18 darbuotojų: 3 šeimos gydytojai, 2 bendruomenės ir 4 bendrosios praktikos slaugytojos, 1 gydytojo odontologo padėjėja ir kiti personalo darbuotojai.

Apklausos išvados

                      1VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centre(toliau – Žiežmarių PSPC) buvo atlikta apklausa, kurios metu siekta palyginti pacientų nuomones ir patirtį , bei įvertinti kaip pacientai vertina paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Dauguma apklaustųjų Žiežmarių PSPC šeimos gydytojų teikiamų paslaugų kokybę vertina teigiamai. Kaip galimybę kelti šeimos gydytojų teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą dauguma apklaustųjų nurodė eilių-išankstinės registracijos įvedimą lankantis pas šeimos gydytoją. Trečdalis jaunesniojo amžiaus apklaustųjų stomatologinių paslaugų prieinamumą vertina neigiamai, iš esmės tiek stomatologinių, tiek šeimos gydytojų, teikiamų paslaugų prieinamumas tenkina daugiau nei pusę apklaustųjų.

Nepakankamą sveikatos priežiūros specialistų skaičių akcentavo beveik pusė apklaustųjų. Blogiau  asmens sveikatos priežiūros paslaugas vertinti linkę labiau vyresnio nei jaunesnio amžiaus apklaustieji, taip pat rečiau besilankantys, nei dažniau.

Daugiau nei pusė apklaustųjų norėtų atvykstančių sveikatos priežiūros specialistų koknsultacijų, tarp kurių traumatologo, dermatologo, vidaus ligų ir kt., gydytojų. Apklausos analizės duomenys bus panaudoti įstaigos kokybės strategijai parengti. Bus siekiama sukurti draugišką aplinką pacientui.

Atsiliepimą galite palikti čia..

Reikalinga psichologinė pagalba? Spauskite čia..

Jei susidūrėte su korupcija – nedvejokite, praneškite. STT karštoji linija: (8 5) 266 3333