Nuo 1949 metų Žiežmariuose prasidėjo medicinos tarnybos darbas. Dirbo med. felčeris, vėliau ir gydytojas. 1952 m. įkurtas Žiežmarių rajonas. Tais pačiais metais, baigę Kauno medicinos institutą, atvyko trys jaunos medikų šeimos:

Gydytojai: V. Januškevičius ir I. Januškevičienė, S. Juozaitis ir D. Juozaitienė, M. Marcinkevičius ir P. Marcinkevičienė.

 • Įkurta 50-ties lovų rajono ligoninė su vidaus ligų, infekcinių ligų, gimdymo ir chirurginiais skyriais.
 • Apie 1960-sius metus stambinami ir jungiami rajonai, todėl liko Žiežmarių apylinkės ligoninė 50-ties lovų su gimdymo, vidaus ligų ir infekcijos skyriais. Uždarius infekcinių ligų skyrių, dabartinėse Žiežmarių kultūros centro patalpose, veikė 25 lovų vidaus ligų skyrius.
 • 1976 m. pastačius naują Kaišiadorių ligoninę, Žiežmarių apylinkės ligoninė uždaryta.
 • 1978 m. įkurta Žiežmarių ambulatorija (viena iš 4-ių pirmųjų Lietuvoje). Ambulatoriją dažnai lankė delegacijos iš visos Tarybų Sąjungos ir užsienio šalių. Tuo metu tokios ambulatorijos buvo “naujiena” visoje Tarybų Sąjungoje.
 • Žiežmarių ambulatorijai nuo 1964-1997m.vadovavo gydytoja  Aldona Ona Šumskienė.
 • 1997 m. įvyko LR  Sveikatos priežiūros įstaigų decentralizacija. Kaišiadorių rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms  suteiktas  atskiro juridinio asmens teisinis  statusas. Žiežmarių ambulatorija tapo VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC).

PSPC vadovai:

 • 1997-1998 metais VšĮ Žiežmarių PSPC direktorius – Aldona Ona Šumskienė
 • 1998-2012 metais VšĮ Žiežmarių PSPC direktorius- Kęstutis Kučinskas
 • 2012-2021 metais VšĮ Žiežmarių PSPC direktorius – Vitalijus Gurskas
 • 2021-2023.01.31. m. Vš Į Žiežmarių PSPC direktorius l.e.p.- Lina Šventoraitienė
 • Nuo 2023 metų Žiežmarių PSPC direktorius – Laimutė Matkevičienė

Žiežmarių PSPC personalą sudaro 17 darbuotojų: 3 šeimos gydytojai, 1 gydytojas-odontologas, 6 bendrosios praktikos slaugytojai, 1 gydytojo odontologo padėjėjas, 1 kineziterapeutas, kiti personalo darbuotojai.

Apklausos išvados

                      1VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centre(toliau – Žiežmarių PSPC) buvo atlikta apklausa, kurios metu siekta palyginti pacientų nuomones ir patirtį , bei įvertinti kaip pacientai vertina paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Dauguma apklaustųjų Žiežmarių PSPC šeimos gydytojų teikiamų paslaugų kokybę vertina teigiamai. Kaip galimybę gerinti šeimos gydytojų teikiamų paslaugų prieinamumą nurodė įdiegtą išankstinę registraciją.
Daugiau nei pusė apklaustųjų teigiamai vertina kineziterapeuto paslaugas PSPC šeimos gydytojo komandoje vaikams, suaugusiems, poliligotiems ir/ar onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams.

Apklausos analizės duomenys bus panaudoti įstaigos kokybės strategijai parengti. Bus siekiama sukurti draugišką aplinką pacientui.

Atsiliepimą galite palikti čia..

Reikalinga psichologinė pagalba? Spauskite čia..

Jei susidūrėte su korupcija – nedvejokite, praneškite. STT karštoji linija: (8 5) 266 3333