COVID-19 TVARKA

PACIENTŲ, KURIEMS YRA ĮTARIAMA IR (AR) PATVIRTINTA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IZOLIAVIMO IR TYRIMŲ VŠĮ ŽIEŽMARIŲ PSPC TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pacientų, kuriems yra įtariama ir (ar) patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo ir tyrimų ir tvarkos aprašas  reglamentuoja VšĮ Žiežmarių PSPC darbuotojų veiksmus, tiriant ir gydant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (toliau – COVID-19) atvejus VšĮ Žiežmarių PSPC.

2. Aprašas yra privalomas visiems darbuotojams.

3. VšĮ Žiežmarių PSPC pacientams, kuriems įtariama ir (ar) patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia visų specialybių gydytojai bei slaugytojai, kurie pacientams užtikrina būtinosios medicinos pagalbos teikimą, taip pat skiria simptominį gydymą, stebi paciento bendrą sveikatos būklę, o prireikus nukreipiami stacionariniam gydymui ar kitų specialistų konsultacijai.

4. COVID-19 liga gali pasireikšti besimptome, lengva, vidutine, sunkia ir kritiškai sunkia ligos forma.

4.1. Besimptomė COVID-19 infekcija – nėra jokių COVID-19 infekcijos simptomų.

4.2. Lengva COVID-19 ligos forma (nekomplikuota viršutinių kvėpavimo takų infekcija) nustatoma asmenims, kuriems pasireiškia įvairūs nespecifiniai COVID-19 simptomai (karščiavimas, kosulys, gerklės skausmas, bendras silpnumas, galvos skausmas, raumenų skausmas pykinimas, vėmimas, viduriavimas, uoslės ir skonio praradimas), tačiau nėra dusulio ar pakitimų radiologiniuose krūtinės ląstos tyrimuose.

4.3. Vidutinio sunkumo COVID-19 ligos forma (pneumonija) nustatoma asmenims, kuriems kliniškai ar radiologiniais tyrimais nustatytas plaučių pažeidimas, nesant sunkios pneumonijos požymių ir deguonies saturacija (SpO2) yra ≥ 94 proc. kvėpuojant aplinkos oru.

4.4. Sunki COVID-19 ligos forma (sunki pneumonija) nustatoma esant bent vienam iš šių požymių: kvėpavimo dažnis yra dažnesnis nei 30 k/min; SpO2 < 94 proc. kvėpuojant aplinkos oru .

4.5. Kritiškai sunki COVID-19 ligos forma nustatoma asmenims su kvėpavimo nepakankamumu, ūminiu respiracinio distreso sindromu (ŪRDS), sepsiu, sepsiniu šoku ir/ar dauginiu organų disfunkcijos sindromu.

5.Tyrimai diagnozės patvirtinimui atliekami gydytojo sprendimu tik asmenims, turintiems ūminei kvėpavimo takų infekcijai arba gripui būdingus simptomus:

5.1. Dažniausiai pasireiškiantys COVID-19 ligos simptomai yra karščiavimas (>38°C), kosulys ir dusulys. Kiti COVID-19 ligai būdingi simptomai / sindromai yra raumenų skausmas, bendras silpnumas, sloga, gerklės skausmas, kai kuriems pacientams pasitaiko viduriavimas, gali būti uoslės ar skonio praradimas, ligai progresuojant gali išsivystyti pneumonija, širdies ritmo sutrikimai, ūminis inkstų pažeidimas, ūminis respiracinio distreso sindromas (toliau – ŪRDS), sepsis, septinis šokas.

6. Sunkios ligos formos rizikos veiksniai – vyresnis amžius (> 65 m.), lėtinės ligos (cukrinis diabetas, širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų ir kt.).

II. VEIKSMAI ĮTARUS COVID 19 LIGĄ

7. Paslaugos karščiuojančiam pacientui teikimo tvarka:

7.1. Pacientas skambina savo šeimos gydytojui telefonu, skelbiamu pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ, prie kurios yra prisirašęs karščiuojantis pacientas, interneto puslapyje ar į VšĮ Žiežmarių PSPC registratūrą darbo laiku                   tel. nr. 8 346 58248

7.2. Šeimos gydytojas įvertina, ar skambinantis pacientas atitinka Aprašo 5.1 papunktyje nurodytus kriterijus, ir jeigu atitinka, priima sprendimą dėl tikslingumo pacientą priimti izoliacinėje patalpoje, atlikti greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą, jį apžiūrėti ir paskirti gydymą.

7.3 Ėminių COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti paėmimas organizuojamas VšĮ Žiežmarių PSPC izoliacinėje patalpoje, kuri turi atskirą įėjimą ir išėjimą.

7.3.1 Izoliacinė patalpa pažymima, siekiant informuoti, kad joje yra izoliuotas asmuo, kuriam įtariama COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);

7.3.2 asmenų, nesusijusių su COVID-19 atvejo gydymu ir slauga patekimas į šią patalpą yra draudžiamas, o susijusių – maksimaliai sumažintas;

7.3.3 jei iškyla objektyvi būtinybė į izoliacinę patalpą patekti kitam personalui, neturėjusiam artimo kontakto su pacientu, šis personalas į palatą gali įeiti tik dėvėdamas tinkamas AAP.

7.4. Jeigu karščiuojantis pacientas į VšĮ Žiežmarių PSPC izoliacinę patalpą atvyko be medicininės kaukės, pacientui duodama medicininė kaukė ir paaiškinama, kaip ją tinkamai užsidėti, nurodoma, kad pacientas kaukės negali nusiimti, kol nebus leista.

7.5 Užtikrinamos sąlygos rankų dezinfekcijai

7.6  Užtikrinimos individualios, tik tam pacientui skirtos, priežiūros priemonės – stetofonendoskopas, pulsoksimetras, termometras, rašiklis, žirklės, AKS matavimo aparatas, slaugos priemonės ir kt;

7.7 Užtikrinama talpa infekuotoms atliekoms ir panaudotų aštrių atliekų talpos.

7.8 Izoliavimo patalpos durys visuomet turi būti uždarytos, ant durų turi būti pažymėta „Izoliacinė palata“.

7.9 Naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones. Taikomi HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ reikalavimai.

7.10 VšĮ Žiežmarių PSPC atliekamas greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas Covid 19 infekcijai patvirtinti.

7.11   Atlikus pacientui  greitąjį  SARS-CoV-2 antigeno testą , gydytojas  užpildo elektroninius dokumentus ir suveda laboratorinio tyrimo užsakymą (forma E200) į ESPBI IS.

III. ASMENS APSAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS

8. VšĮ Žiežmarių PSPC slaugytojai ir gydytojai būdami izoliacinėje patalpoje privalo dėvėti vienkartinio naudojimo (tik nesant tiesioginio kontakto su pacientais) veido kaukes. Medicinos personalui apsaugines veido kaukes išduoda vyr. slaugytoja – slaugos administratorė.

9. Medicios personalas įpareigojamas vengti tiesioginio artimo fizinio kontakto (tarpusavyje ir su pacientais), laikytis saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai ir ne ilgiau kaip 15 min.), griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo).

10. Personalas, kuris dirba su įtariamu Covid 19 sergančiu pacientu privalo dėvėti medicininę kaukę.

11. Personalas, kuris dirba su patvirtintu Covid 19 sergančiu pacientu privalo dėveti:

11.1 vienkartinį chalatą ir (ar) vienkartinę prijuostę bei rankoves.

11.2 medicinines pirštines.

12. Paslaugą karščiuojančiam pacientui teikę sveikatos priežiūros specialistai nusimauna pirštines, jas išmeta į užterštoms medicininėms atliekoms skirtą neperšlampamą maišą, esantį uždarame konteineryje, ir dezinfekuoja rankas. Prieš teikiant paslaugą kitam karščiuojančiam pacientui, užsimaunama nauja pirštinių pora. Kitos AAP nekeičiamos, jei nebuvo užterštos paciento sekretais.

IV. PAVIRŠIŲ, APLINKOS DAIKTŲ, PRIEMONIŲ VALYMAS IR DEZINFEKCIJA

13. Darbuotojas, kuris atliks valymą ir dezinfekciją, turi dėvėti vienkartinę medicininę kaukę ir vienkartines pirštines.

14. Kasdieninei ir baigiamajai paviršių dezinfekcijai naudoti priemonę – Spray Off.

15. Paviršius (spinteles, lovas, įrenginius, stalus, palanges, šaldytuvus, grindis) dezinfekuoti dezinfekcijos valomuoju tirpalu, ne rečiau kaip 2 kartus dienoje, o susiteršus krauju ar kitais biologiniais skysčiais – tuoj pat.

16. Dažnai liečiamus paviršius (ranktūriai, rankenos ir pan.) valyti ir dezinfekuoti kas dvi valandas.

17. Įrangą, naudotą paciento gydymui, apžiūrai ar transportavimui (tvarstomojo stalas, kėdė, vežimėlis ir kt.) dezinfekuoti po kiekvieno paciento.

18. Išvalius dezinfekcijos valomuoju tirpalu, paviršius palikti ekspozicijai.

19. Po ekspozicijos, jei nurodo dezinfekcinės priemonės gamintojas, paviršius nuvalyti vandeniu suvilgytomis švariomis pašluostėmis.

20. Patalpą vėdinti apie 20 min. tiek prieš valymą, tiek po valymo.

21. Šluostes paviršių dezinfekcijai naudoti vienkartinai, panaudojus išmesti į infekuotų atliekų talpą. Izoliacinei patalpai turi būti skirtas atskiras valymo inventorius.

22. Valymo inventorių, talpas, grindų dezinfekcijai naudotas šluostes dezinfekuoti.

23. Išeinant iš išvalytos izoliacinės patalpos, nusimauti medicinines pirštines, nusivilkti chalatą, nusiimti vienkartinę medicininę kaukę ir juos išmesti į infekuotų atliekų talpą, bei atlikti rankų higieną.

 V. INFEKUOTŲ MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

24. Panaudotas vienkartines priemones iškart saugiai, nepurtant sudėti į infekuotų atliekų talpą su 2 įtiestais geltonais maišais.

25. Adatas ir kt. aštrias priemones dėti į konteinerį, kuriam prisipildžius iki 3/4 ar po paciento išvykimo dėti į infekuotų atliekų talpą.

26. Infekuotų atliekų talpai pripildžius iki 3/4, kasdien ar po procedūrų atlikimo, nunešti atliekų talpą į laikinojo saugojimo patalpą.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 27. Įsakymo vykdymas privalomas visiems VšĮ Žiežmarių PSPC darbuotojams, teikiantiems sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas pacientams, kuriems įtariama ar patvirtinta COVID-19 liga.

28. Pasikeitus LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymams, šiuo įsakymu aprašomos sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos teikiamos Sveikatos apsaugos ministro įsakymų nustatyta tvarka iki šio įsakymo atnaujinimo.