DARBO UŽMOKESTIS

2021 m., € 2022 m., €
Ketvirčiai
I II III IV
Administracija 1747 1600 1766
Gydytojai 2250 2383 2702
Slaugytojai 1503 1402 1864
Kitas personalas, teikinatis
asmens sveikatos priežiūros
paslaugas
1570 1415 1569
Kiti 941 773 978

Darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka