DARBO UŽMOKESTIS

 

2019 metų atlyginimai, €
Ketvirčiai
I II III IV
Gydytojai 1640 1775
Slaugytojai 966 1029
Kiti 1046 1156

 

 

2018 metų atlyginimai, €
Ketvirčiai
I II III IV
Gydytojai 962 1179 1341 1448
Slaugytojai 737 771 782 801
Kiti 695 793 808 700

 

 
Darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka