DARBO UŽMOKESTIS

2021 m., € 2022 m., €
Ketvirčiai
I II III IV
Administracija 1747 1600 1766 1906 2213
Gydytojai 2250 2383 2702 3026 3615
Slaugytojai 1503 1402 1864 1899 1913
Kitas personalas, teikinatis
asmens sveikatos priežiūros
paslaugas
1570 1415 1569 1897 2091
Kiti 941 773 978 1301 1484

Darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka