DARBO UŽMOKESTIS

2021 m., € 2022 m., € 2023 m., €
Ketvirčiai
I II III IV I II
Administracija 1747 1600 1766 1906 2213 2189 2226
Gydytojai 2250 2383 2702 3026 3615 3159 2199
Slaugytojai 1503 1402 1864 1899 1913 2038 2093
Kitas personalas, teikinatis
asmens sveikatos priežiūros
paslaugas
1570 1415 1569 1897 2091 2118 1838
Kiti 941 773 978 1301 1484 1570 1747

Darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka