VYKDOMI PROJEKTAI

„POLILIGOTŲ PACIENTŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA: INOVATYVAUS IR EFEKTYVAUS MODELIO DIEGIMAS“

Tikslas – parengti bei išbandyti inovatyvų ir efektyvų paslaugų teikimo modelį, sudarantį prielaidas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (arterine hipertenzija, astma, širdies nepakankamumu), kurį ateityje būtų galima įdiegti nacionaliniu mastu.
Projekto trukmė: 2020 m. spalio 12 d. – 2022 m. spalio 12 d.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.2- ESFA-K-616-01-0014 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšų.

Projekto biudžetas: 945.044,09 Eur

Projekto imtį sudarys pacientai, sergantys bent dviem lėtinėmis ligomis, kurių vienu iš pagrindinių simptomų yra dusulys (AH ir ŠN (I11 ir I50); AH ir astma (I11, I50 ir J45); ŠN ir astma
(I50 ir J45); AH, ŠN ir astma (I11, I50 ir J45).

Projekte dalyvaus 80 sveikatos priežiūros specialistų ir 201 pacientas.

Projektą įgyvendina VšĮ Kauno miesto poliklinika kartu su partneriais – VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centru, VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centru, UAB „Kardioklinika“ ir bendradarbiaujančiomis organizacijomis – Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru, UAB ,,Gintarine vaistine”.

Apie projektą: VšĮ Kauno miesto poliklinika pagal kvietimo priemonę 08.4.2-ESFA-K-616-01 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms
įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“ vykdo projektą, kurio metu bus:

  •  išbandomas CHRODIS PLIUS modelis, kurio komponentės yra rekomenduotos Europos Komisijos (https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/projects/761307/summary),
    generalinio direktorato, atsakingo už sveikatos apsaugą (The European Commission DG Santé and Directorate General for Health and Food Safety), ir generalinio direktorato, atsakingo už komunikacijos tinklus ir technologinę plėtrą (DG CNECT (Directorate General for Communications Networks, Content and Technology).
  • organizuojami sveikatos priežiūros specialistų mokymai, įsigyjama modelio išbandymui reikalinga įranga, pats modelis įgyvendinamas pagal CHRODIS PLUS sekcijas ir komponentes.

Kontaktinė informacija: tel. (8 37) 403 999, el. p. info@kaunopoliklinika.lt