ĮSTAIGOS VADOVO KREIPIMASIS

Viešosios įstaigos Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau-Įstaiga) administracija yra atsakinga, kad teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą). Kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus, jeigu mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie Įstaigos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas gali kreiptis į:

 1. Įstaigos asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją, raštu, telefonu (8 346) 58 248 arba el. paštu pspc.ziezmariu@gmail.com;
 2. Įstaigos vadovą asmeniškai, raštu, telefonu (8 616) 13 710 arba el. paštu gurskas@gmail.com;
 3. Įstaigos administraciją el. paštu pspc.ziezmariu@gmail.com;
 4. Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių asmeniškai Vilniuje, Vilniaus g. 33, 422 kabinetas arba raštu, skambinti telefonais (8 5) 266 14 95, (8 5) 260 47 08;
 5. Sveikatos apsaugos ministeriją nemokamo informavimo telefonu (8 800) 66 004, priimamojo telefonu Vilniuje (8 5) 268 51 10, (8 5) 268 51 08 (darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., išskyrus penktadienį – nuo 8 val. iki 15 val. 45 min.), elektroniniu paštu vytautas.sveikauskas@sam.lt;
 6. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau – STT) tiesiogiai; lankytojai priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g.6 arba Kaune, Spaustuvininkų g.7; palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“, visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307.

 

Asmens pageidavimu, užtikrinamas jo asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumas. Įstaigos administracija atkreipia pacientų dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė.

 

                      Kreipiantis raštu į Įstaigos atsakingus asmenis pageidautina nurodyti:

 • vardą, pavardę;
 • gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
 • įstaigos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;
 • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes;
 • ant voko būtina nurodyti kam asmeniškai siunčiama informacija ir adresą: Narimanto 35, LT-56238, Kaišiadorys.

 

Direktoriaus

Vitalijus Gurskas