NEMOKAMOS PASLAUGOS

NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

  1. Visos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu ir apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF), valstybės ar savivaldybių biudžetų, valstybės ar savivaldybių sveikatos fondų lėšų, VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centre(toliau – Žiežmarių PSPC) teikiamos nemokamai, išskyrus atvejus, kai:
    • kreipiasi darbingi, bet be svarbių priežasčių nedirbantys asmenys, išskyrus būtinąją medicinos pagalbą;
    • kreipiasi asmenys be pilietybės ir užsienio valstybių piliečiai, kurie nėra nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai (jeigu sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka).
  2. Būtinoji medicinos pagalba visiems pacientams teikiama nemokamai pagal Žiežmarių PSPC direktoriaus įsakymą 2014 m. gruodžio 30 d. nr.73 ,,Dėl būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos patvirtinimo“ (parengtą pagal SAM 2004-04-08 įsakymą Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“).
  3. Nemokamų diagnostinių tyrimų tai boratoriniai tyrimai priklausantys pagal galiojančią Šeimos gydytojo medicinos normą.
  4. Fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos yra mokamos, išskyrus fizioterapijos procedūras.
  5. Mokamų paslaugų teikimo tvarka patvirtinta direktorius įsakymu 2014 m. spalio 27 d. Nr. 62.