TURTO ATASKAITA

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITA

VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras 

Eil. nr.Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtasVertė eurais, 2021m. gruodžio 31 d.Vertė eurais, praėjusiųjų metų gruodžio 31 d.
I.ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS: (1+2+3)22838 23216
1.Statiniai, patalpos ar jų dalys, žemė, kiti nekilnojamieji daiktai, nuosavybės teise priklausantys Savivaldybei2283823216
2.Vietinės reikšmės kilnojamosios ir nekilnojamosios kultūros vertybės ir paminklai, nuosavybės teise priklausantys Savivaldybei  
3.Kitas ilgalaikis materialusis turtas 
II.NEMATERIALUSIS TURTAS: (1+2+3)  
1.Savivaldybės heraldikos objektai  
2.Patentai ir licencijos, taip pat teisės, atsirandančios iš patentų ir licencijų, sertifikavimo ženklai, techniniai projektiniai dokumentai, informacijos apdorojimo programos ir intelektinės veiklos rezultatai  
3.Kitas nematerialusis turtas  
III.FINANSINIS TURTAS (1+2+3+4)  
1.Pagal įstatymus ir kitus teisės aktus iš mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų gaunami savivaldybės biudžeto piniginiai ištekliai  
2.Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys vertybiniai popieriai ir turtinės teisės, atsirandančios iš šių vertybinių popierių  
3.Reikalavimo teisė į Savivaldybės išduotas paskolas  
4.Kitas finansinis turtas  
IV.TRUMPALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 461 461